فیلم فوق با نام تجاری  Cpp  شفاف در ضخامت 20 میکرون به بالا در خط تولید بصورت Cast  تولید میشود . این فیلم بعلت دوخت پذیری قوی  بهمراه چاپ پذیری در صنعت بسته بندی جایگاه مناسبی دارد . 

Image
ویژگی و قابلیت های محصول

خاصیت نرمی این فیلم بهمراه دوخت مناسب از جمله ویژگیهای آن میتوان در نظر گرفت

موارد استفاده از محصول
از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی ها  و ... استفاده نمود

فیلم فوق با نام تجاری  Cpp  متالایز  در ضخامت 26 میکرون به بالا در خط تولید بصورت Cast  تولید و سپس توسط دستگاه دیگری متالایز میشود

Image
ویژگی و قابلیت های محصول
خاصیت نرمی این فیلم بهمراه دوخت مناسب و همچنین عدم نفوذ نور بداخل برای بسته بندی های خاص مورد استفاده قرار میگیرد .   
موارد استفاده از محصول
از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی ها  و ... استفاده نمود

مصرف این نوع فیلم محدود است وعمدتا برای پوشش دهی بهمراه چاپ پذیری و لمینه  بهمراه فیلمهای دیگر استفاده میگردد 

Image
موارد استفاده از محصول

از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی های و لمینه با گونی و .... ... استفاده نمود

فیلم فوق با نام تجاری  Cpp  صدفی در ضخامت 22 – 25 و 30 میکرون به بالا در خط تولید بصورت Cast  تولید میشود .  

ویژگی و قابلیت های محصول

خاصیت نرمی این فیلم بهمراه دوخت مناسب از جمله ویژگیهای آن میتوان در نظر گرفت

موارد استفاده از محصول

از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی ها  و شیت های سفره و ... استفاده نمود

    آدرس: اصفهان-شهرک صنعتی سه راهی مبارکه-انتهای خیابان دوازدهم