فیلم فوق با نام تجاری  Bopp  شفاف در ضخامت 20 و 25 و 30 و 40  میکرون با توجه به دارابودن خاصیت چاپ پذیری و ویزگی دوخت پذیری  مناسب  در صنایع مختلف از جمله چاپ و  برای هرگونه بسته بندی  بسیار کاربرد دارد .  

Image
ویژگی و قابلیت های محصول

خاصیت دوطرف کشیده شده این محصول نسبت به بقیه محصولات همنوع ( Cast  ) و همچنین چاپ پذیری و  دوخت پذیری ارجح تر است .  

موارد استفاده از محصول

از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی ها  و ... استفاده نمود

فیلم فوق با نام تجاری  Bopp  متالایز  در ضخامت 20 و 25 و 30 و 40  میکرون با توجه به دارابودن خاصیت چاپ پذیری و ویزگی متالایز ( جلوگیری از نفوذ نور ) از طریق لمینه با نوع دیگری از فیلم جهت صنعت بسته بندی کاربرد دارد  . 

Image
ویژگی و قابلیت های محصول

خاصیت دوطرف کشیده شده این محصول و پوشش متال ، نسبت به بقیه محصولات همنوع ( Cast  ) ارجح تر است .  

موارد استفاده از محصول

از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی ها  ، پاکت و  ... استفاده نمود

فیلم فوق با نام تجاری  Bopp  صدفی   در ضخامت 30 و 35 و 38   میکرون با توجه به دارابودن خاصیت کرونا دار و چاپ پذیری و در صنعت لیبل و لیبل پشت چسبدار و .... کاربرد فراوان دارد  . 

Image
ویژگی و قابلیت های محصول

خاصیت دوطرف کشیده شده و پوشش صدفی آن ، محصول را منحصر بفرد کرده است   

موارد استفاده از محصول

از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند لیبل بطری ، لیبل پشت چسبدار ، چاپ ، بسته بندی ها  ، پاکت و  ... استفاده نمود

فیلم فوق با نام تجاری  Bopp  مات  عمدتا در ضخامت 21  میکرون با توجه به دارابودن خاصیت مات بودن از طریق لمینه با نوع دیگری از فیلم جهت صنعت بسته بندی کاربرد دارد 

Image
ویژگی و قابلیت های محصول

خاصیت دوطرف کشیده شده این محصول و پوشش مات جلوه ویژه ای به محصول بسته بندی شده میدهد  

موارد استفاده از محصول

از این محصول می توان در صنایع گوناگونی مانند چاپ ، بسته بندی ها  و  ... استفاده نمود

    آدرس: اصفهان-شهرک صنعتی سه راهی مبارکه-انتهای خیابان دوازدهم